สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   Weblink
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สื่อสังคมออนไลน์

    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  3
Visits:  94,961
Today:  97
PageView/Month:  3,008
Last Update:  16/1/2562

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
 การกำหนดการรับสมัครและอายุผู้สมัครสมาชิก สสอ.รท. ประจำปี 2562
 ประการายงานการพ้นสมาชิกภาพ ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561
 ตารางสรุปการเรียเก็บคงสมาชิกภาพ ปี 2562 
 ตารางการใช้เงินสงเคราะห์ปี 2561 และอัตราการ 
 กรอบระยะเวลาการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
 การจ่ายเงินสงเคราะห์ในปี 2561
 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล (กรณีพิเศษ) ปี 61
 ประกาศสมาคมฯ เรื่องให้สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคม ประจำปี 2561 ต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
บาร์โค้ตเพื่อให้สมาชิกรับทราบข่าว และตอบข้อซักถามการดำเนินงานของสมาคมฯ 
1.QRสมาชิก สอ.กรมประชาสัมพันธ์ 

2.QRสมาชิก สอ.กระทรวงยุติธรรม 

 3.QRสมาชิก สอ.ข้าราชการสรรพากร

 4.QRสมาชิก สอ.กรมพัฒนางพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

 5.QRสมาชิก กลุ่มรับตรงฯ และสมาชิก สอ.กรมบัญชีกลาง

 6.QRสมาชิก สอ. ศาลยุติธรรม

 7.QRสมาชิก สอ.ศูนย์ประจำจังหวัด

  8.QRสมาชิก สอ.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

 9.QRสมาชิก สอ.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

 10.QRสมาชิก สอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

 11.QRสมาชิก สอ.กรมโยธาธิการ 2529

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
     นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ปทินกิจกรรม
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
Free Site Counter
  ยอดสมาชิก สสอ.รรท
 
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  3
Visits:  94,961
Today:  97
PageView/Month:  3,008