สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สื่อสังคมออนไลน์

    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  125,219
Today:  141
PageView/Month:  2,666
Last Update:  2/10/2562

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
 ประการายงานการพ้นสมาชิกภาพ ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอ.รท. (กรณีพิเศษ) อายุตั้งแต่ 57 - 60 ปี 
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนตั้งแต่เปลี่ยนตัวกรรมการ
 ประกาศสมาชิกพ้นสภาพในปี 2562
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 19 ง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
 งบการเงิน สสอ.รท.
 ตารางสรุปอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพ ปี 2562 
 ตารางการใช้เงินสงเคราะห์ปี 2561 และการเรียกเก็บเงินคงสมาชิกภาพปี 2562
 กรอบระยะเวลาการชำระเงินเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2562 
 การกำหนดการรับสมัครและอายุผู้สมัครสมาชิก สสอ.รท ประจำปี 2562 
 QR. สมาชิกกลุ่มรับตรง (ทั้ง 11 กลุ่ม)
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

   

  

 

 
 
     นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ปฏิทินกิจกรรม
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
IP Address
  ยอดสมาชิก สสอ.รรท
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  1
Visits:  125,219
Today:  141
PageView/Month:  2,666