สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   ระเบียบ ข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สื่อสังคมออนไลน์

    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  4
Visits:  125,222
Today:  144
PageView/Month:  2,669
Last Update:  2/10/2562

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

   ดาวโหลดแบบฟอร์ม
1. ใบสมัคร สสอ.รท. (สามัญ) กรณีปกติอายุถึง 56 ปี 
    1.1 ใบสมัคร สสอ.รท. (สามัญ) กรณีพิเศษอายุ 57-60 ปี 
2. ใบสมัคร สสอ.รท. (สมทบ,คู่สมรส,บิดามารดา) กรณีปกติอายุถึง 56 ปี 
    2.1 ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบ สสอต.) กรณีปกติอายุถึง 56 ปี
    2.2 ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบ สสอค.) กรณีปกติอายุถึง 56 ปี
    2.3 ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบ สสอท.) กรณีปกติอายุถึง 56 ปี
    2.4 ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบ สสธท.) กรณีปกติอายุถึง 56 ปี
    2.5 ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบคู่สมรส,บิดามารดา) กรณีพิเศษอายุ 57 - 60 ปี 
3. แบบขอรับบัตรสมาชิก
4. แบบฟอร์มนำส่งทะเบียน
5. แบบฟอร์มนำส่งเงิน
6. แบบฟอร์มแจ้งขอลาออก
7. แบบขอรับเงินคืน (กรณีลาออก)
8. แบบขอแจ้งเปลี่ยนผู้รับเงิน
9. แบบขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ และที่อยู่
10. แบบแจ้งเสียชีวิตเบื้องต้น
11. แบบคำขอรับเงินค่าจัดการศพ
12. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
13. แบบคำขอรับคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ
14. แบบแสดงความจำนงบริจาค
15. บัญชีแสดงผู้รับเงินสงเคราะห์
16. ตัวอย่างหนังสือรายงานการเสียชีวิต
17. ใบสำคัญการจ่ายเงินค่าจัดการศพ
18. ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว
19.
20.
21.
22.
23.
24.
   นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ปฏิทินกิจกรรม
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
Free Site Counter
 
Online:  4
Visits:  125,222
Today:  144
PageView/Month:  2,669