ติดต่อเรา

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)

สำนักงานของสมาคม

  • เลขที่ 199/8 ชั้น 2 อาคารสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
  • โทรศัพท์มือถือ 08-9921-2350, 09-2429-6660 ,09-8612-7327
  • โทรศัพท์/โทรสาร 0-2496-1332
  • www.cgse.or.th
  • e-mail : tgc.ifsct@gmail.com

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร

  • ใช้สำหรับส่งเอกสารที่ไปรษณีย์อย่างเดียว : ตู้ ปณ. 95 ปณศ. บางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
  • ใช้สำหรับส่งเอกสารที่เป็นบริษัทเอกชน (Kerry Express, Lalamove, J&T, และอื่นๆ) : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)

การเดินทาง :
1.พิมพ์ google.com ค้นหาจากชื่อสมาคม
2.คลิกที่ภาพแผนที่ด้านล่างสามารถเปิด Google Map
3.เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสาย 114 , 63 ลงป้ายโลตัสนครอินทร์ เดินข้ามแยกบางสีทองขึ้นมาอีก 300 เมตร และขึ้นมาที่สมาคมฯ ชั้น2
4.เดินทางโดยรถ TAXI

ลิงค์ 9 สมาคม